กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา

ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการกศน. อำเภอบางระจัน พร้อมด้วย ครู กศน. อำเภอบางระจัน จำนวน 8 ท่าน และนักศึกษา กศน.อำเภอบางระจัน จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พ.อ.ท.นิพนธ์  เพ็ชรใส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตําแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยท่านได้มอบหมายให้ครู และนักศึกษาทุกคนตั้งใจรับความรู้ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้กลับไปเป็นวิทยากรแม่ไก่ ขยายผลให้กับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึงรัชกาลปัจจุบัน และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น ต่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยต่าง ๆ พร้อมออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565 วิทยากรจะบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเป็นจิตอาสาที่ดี  และให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติจริง ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน  และประธานได้มอบหมายภารกิจต่อเนื่องให้ผู้รับการอบรมทุกท่าน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมรายงานเป็นภาพกิจกรรมต่อไป


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563